Maastrichter Brigade Marechaussee

Zonder vrees en zonder blaam

De Maastrichter Brigade Historische Marèchaussée begon in 1998 met het uitbeelden van de Nederlandse opvolger van de Gendarmerie. Het bleek rond 1815 nuttig te zijn een militaire politie in garnizoenen en te velde te hebben, die tevens de beperkte politie-aanwezigheid op het platteland kon versterken. Bereden en te voet, beide kwam voor.

Onze groep is sinds 1998 de personificatie van de krijgstucht richting Nederlandse en geallieerde militairen, beschermer van koninklijke en andere hoogheden, strafgever voor degenen die de reglementen niet volgen en… verklaarder naar die vreemde menschen, die de bivakken en veldslagen komen volgen, niet weetende wat infanterij, cavalerij en artillerij zijn.

Met andere woorden, wij spelen een bijzondere en vrije rol in historische context maar zijn ook vaak aanspreekpunt voor het publiek, terwijl de andere deelnemers op een veilige afstand het gevecht aan gaan. Het kweken van een zekere uitstraling van onder de wapenen te zijn, gezag te hebben maar desnoods ook slecht gemanierden mores te leren, is een van de mooiste dingen voor degenen, die de roeping krijgen en geselecteerd worden!