Informatie

Informatie

In 1995 vond de herbeleving van de Slag bij Waterloo plaats. Een aantal verenigingen uit Nederland heeft hieraan deelgenomen en heeft tijdens het evenement met elkaar samengewerkt. Op deze manier konden de verenigingen elkaar versterken en de activiteiten beter op elkaar afstemmen. Na de goede samenwerking werd besloten om de Napoleontische Associatie der Nederlanden (NAN) op te richten. Op deze pagina vindt u algemene informatie voor de pers en onderzoek.

Overige informatie

Mocht u nog andere vragen hebben of wilt u graag persoonlijk te woord gestaan worden, neem dan contact op met het bestuur van de NAN. Deze is te bereiken via info@nanweb.org.