27e Bataljon Jagers - VLGN

27ste Bataljon Jagers, 6e Compagnie Flankeurs, Kapitein De Crassier (VLGN)

De Vereniging Levende Geschiedenis Nederland (VLGN) is sinds 2002 lid de NAN, en heeft binnen de vereniging meerdere werkgroepen die - in meer of mindere mate - actief zijn. Dit zijn werkgroepen van begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568) tot vlak vóór de Eerste Wereld Oorlog (1912). De werkgroep Flankeurs beeldt een compagnie Nederlandsche Jagers-flankeurs uit, ten tijde van de 7e Coalitie, en probeert deze eenheid zo nauwkeurig mogelijk te presenteren.

Wij hebben als doel de Nederlandse geschiedenis levend te houden door middel van uitbeeldingen van de periode. Veel tijd wordt besteed aan onderzoek op allerlei gebied. Uit verslagen van destijds gehouden revues en parades, was de eenheid goed gekleed en geoefend. Deze uitbeelding proberen wij zo goed als mogelijk gestalte te geven.

Het 27e Bataljon Jagers was opgericht in 1813 onder leiding van luitenant-kolonel Grunebosch en destijds ingedeeld bij de Brigade van Bylandt. Grunebosch raakte gewond tijdens de slag bij Quatre Bras voorafgaande aan de slag bij Waterloo. Waarna kapitein De Crassier, commandant van de 6e Compagnie Flankeurs, het bevel overnam van het bataljon.

Tijdens evenementen werken wij nauw samen met andere verenigingen binnen de "Brigade van Bylandt", met name het 7e Bataljon Infanterie van Linie en 5e Bataljon Nationale Militie.

 

27ste jagers in beeld

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg