Contact


Voor al uw vragen over activiteiten van de NAN kunt u terecht bij het NAN bestuur. Algemene vragen over de Napoleontische periode kunt u stellen op ons forum. Het algemene e-mailadres van de NAN is: info@nanweb.org

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. De voorzitter wordt in functie gekozen, de secretaris en de penningmeester worden door de gekozen bestuursleden aangewezen.
De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
Het bestuur van de NAN bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Dhr. Martin Blom
Secretaris Vacant
Penningmeester Dhr. Fabian van 't Hul