Introductie


In 1995 vond de herbeleving van de Slag bij Waterloo plaats. Een aantal verenigingen uit Nederland heeft hieraan deelgenomen en heeft tijdens het evenement met elkaar samengewerkt. Op deze manier konden de verenigingen elkaar versterken en de activiteiten beter op elkaar afstemmen. Na de goede samenwerking werd besloten om de Napoleontische Associatie der Nederlanden (NAN) op te richten.

De NAN concentreert zich vooral op levende geschiedenis, ook wel re-enactment genoemd. De groepen geven het publiek een inzicht in hoe soldaten toen leefden en werkten, maar ook hoe het leven binnen de Lage en Gegoede Burgerij er uit zag.

Inmiddels is de NAN uitgegroeid tot 19 aangesloten verenigingen met een totaal van 320 individuele leden.
Voor allen geldt dat kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan.
Bezoek ons op een evenement en ervaar de geschiedenis zelf!

Agenda 2015


Datum Locatie
25 januari Exercitie, Slot Loevestein
22 februari Exercitie, Slot Loevestein
27-29 maart Winterbivak, Paleis Soestdijk
17-19 april Almelo
2-4 mei Battle of the Nations
13-14 juni Ligny
18-21 juni Waterloo
18-20 september Göhrde
25 oktober Exercitie
29 november Exercitie

Klik hier voor meer informatie

Aangesloten verenigingen

7e Bataljon Infanterie van Linie 1815
2e Bataljons Grenadier Compagnie
27e bataljon Jagers, 6e comp. Flankeurs
5de Bataljon Nationale Militie
27e Bataljon Jagers
92nd Gordon Highlanders
85ème Régiment d'Infanterie de Ligne
3ème Régiment Grenadiers
4e Bataljon Artillerie van Linie
Rijdende Artillerie Naarden
Rijdende Artillerie Amsterdam
Bataafse artillerie uit het jaar 1799
Exercitie Peleton Bourtange
Maastrichter Brigade Marechaussee
Cavalerie Vereniging En Vedette
Gegoede burgervereniging Het Salet
Equipage van 's lands schip "De Delft"
Douanes Imperiales
The Meryton Society
H.R.S.N. Oost-Pruisische Landwehr
8ème Demi-Brigade d’Infanterie de Ligne

Research
Het verrichten van historisch onderzoek vormt een belangrijke kernactiviteit binnen de NAN. Behalve dat er veel kennis wordt gedeeld via ons forum, is dit de plek waar u diverse verwijzingen aantreft naar websites, databanken en andere relevante informatie.

Notitie aan de NAN-leden
Deze website is nog niet voltooid, enkele lid-verenigingen dienen nog content aan te leveren aan de webmaster. Bekijk even de pagina "Aangesloten leden" om te bekijken of er content bekend is! Indien niet, contacteer dan het NAN-bestuur met uw content en een vijftal foto's.

Afzender. Stephan Vroom, Webmaster NAN